Vodovodni priključek je v delu ...
12.04.2017
Vodovodni priključek je v delu ...

Vodovod bo speljan iz skupinskega jaška ob Taborski cesti.